Andrej Mojžíš přišel do zvolenského divadla v roce 1953 a zůstal mu věrný navzdory mnohým nabídkám z jiných významných Slovenská divadel, včetně Slovenského národního divadla v Bratislavě.„A proč bych měl? Vždyť i zde jsou lidé,“odůvodnil své rozhodnutí. Na jevišti ve Zvolenu vytvořil přes 160 postav. Patří k nim Merkutio ze Shakespearova Romea a Julie, Prospero z Bouřky a šašek Feste z Večer tříkrálový. Představil se i jako Vojnický z Anny Karenina od Lva Nikolajeviče Tolstého, Tartuffe od Molière, profesor Higgins ze hry GB Shawa Pygmalion, Stařec z stejnojmenné hry Gorkého, Willi Lomen ze hry Smrt obchodního cestujícího od Arthura Millera. Obsadili ho do titulních postav v hrách Mikuláš Koperník, Don Juan a Don Quijote, ale ztvárnil i postavy z děl od Chalupku, Jana Solovic, Osvalda Zahradníka či jiných Slovenských autorů.

Pokračování na další straně…

1
2
3