„Sny představují propojení mezi tím, co vnímáte jako svou realitu, tedy 3 dimenzionální perspektivu existence – váš bdělý stav, a tím, co lze definovat jako její zbývající část.

Zbývající část proto, že existence obsahuje mnohem více než jen svou 3D perspektivu. Na existenci lze nahlížet jako na paradigma 32 dimenzí s tím, že Vesmír/Stvořitel/Vše co jest existuje v té nejvyšší.

Proto je to velice široký termín i expanzivní perspektiva. Není limitovaná časem a prostorem. Z jedné perspektivy tedy nemá existence žádný limit.

Skutečnou podstatou snů tedy je, že jsou mostem mezi vaším bdělým stavem, vaší limitovanou perspektivou existence, a onou neomezenou perspektivou, která existuje za hranicí tohoto bdělého stavu.“

– The Wonders