SM-102 je moderní vakcína.

Tuto chemikálii vyrábí několik společností, včetně Cayman Chemical Company. V takovém případě lze ke kontrole chemické látky použít seznam nevyhovujících seznamů (MSDS).

Začíná to takto:

· Použití látky / přípravku

Pouze pro výzkumné účely, nikoli pro humánní nebo veterinární použití.
To říká všechno. Ale není tomu tak. Přečtěte si sami:

  • Smrtelný při kontaktu s pokožkou
  • Podezření na vyvolání rakoviny.
  • Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte.
  • Způsobuje poškození centrálního nervového systému, ledvin, jater a dýchacích cest při prodloužené nebo opakované expozici.
    Ale bude to horší. Ano, neuvěřitelné:

Nebezpečné komponenty k etiketování: Chloroform .

Používání chloroformu v lékařském průmyslu přestalo, protože při vystavení kyslíku a UV záření může vytvářet plynný fosgen  , který v minulosti, zejména v první světové válce, byl hlavní složkou chemických bojových látek.

Ve skutečnosti byl v první světové válce používán jako zbraň jako chemický nervový plyn a byl zodpovědný za drtivou většinu úmrtí.

Pokračování na další straně