Zkontrolujte čáry na obou rukou. Musí být rovnoměrně umístěny, aby bylo možné posoudit, zda jsou podobně spojeny na levé a pravé ruce, nebo zda je jedna z nich vyšší nebo nižší.

1 Řádky jsou stejné

Pokud se obě linie na vašich rukou spojí, jste vyrovnaný člověk. Není naplněn vnitřními konflikty. Věříte v jednoduchá pravidla. Dobro vždy zvítězí a láska překoná všechny překážky. Nemusíte se mučit a řešíte problémy. Přijmete, co má být, s vědomím, že příliv se otočí a bude to opět v pořádku. 

Vaše víra v to je pevná. V co věříte a v co se rozhodnete, zůstane s vámi navždy. Jste věrní svému přesvědčení a důslední při provádění. Bez ohledu na to, zda se věnujete své rodině nebo kariéře, nebo rozvíjíte duchovnost, usilujte o své vášně – vy si vyberete, co v danou chvíli, v dané životní fázi potřebujete.

Ve svých plánech nejste nikdy sobečtí. Vždy berete v úvahu potřeby ostatních. Máte hluboký smysl pro spravedlnost a nemůžete nikomu ublížit. Někdy máte pocit, že vás to používá. Je to tak trochu, protože to poznáte příliš pozdě, protože vám chyběla asertivita a předem jste toho neřekli dost.

Prožili byste svůj život v plném štěstí, kdyby nebylo lidí, kteří jsou malicherní a nevidí vám občas nic jiného než špičku nosu. Stáhnou vás dolů a zmást vás. Naštěstí se vám to podaří vyzvednout, setřást a vrátit se ke svému vlastnímu kurzu.

Pokračování na další straně