Szilárd Sződy, režisér, dramatik, učitel a bývalý dramatik Rozhlasového divadla Maďarského rozhlasu, který zemřel ve věku 81 let, řekla rodina v pondělí agentuře MTI.

Szilárd Sződy zemřel v neděli po dlouhé nemoci mezi svou rodinou. Szilárd Sződy se narodil 16. července 1940 v Budapešti. V roce 1963 promoval na Filozofické fakultě Univerzity Eötvöse Loránda v oboru maďarské dějiny.

Poté učil na technické škole v Pécsi a poté na Technické škole Mihálya Pollacka, kde získal doplňující titul. V roce 1970 získal doktorát z historiografie.

Od roku 1963 se pravidelně zabýval básníky, vedl Městskou scénu,  kde uvedl několik premiér a vlastní dramatizaci.

Získal významná a další ocenění na několika amatérských divadelních festivalech. Roky pracoval jako krajský herecký specialista. V letech 1979 až 1982 vystudoval divadelní teorii na Vysoké škole divadelního a filmového umění. V 80. letech vedl v budapešťském kulturním domě workshop poezie národního významu. Od roku 1982 nastoupil do Divadelního odboru tehdejšího ministerstva kultury,  kde působil jako hlavní řečník.  Mimo jiné se podílel na založení Play Color a Rock Theatre.

Pokračování na další straně