Studie Evropské lékové agentury (EMA) ve středu ukázala souvislost mezi vakcínou AstraZeneca a případy krevních sraženin, ale jak se říká, ochrana, kterou poskytuje, stále převažuje nad riziky vedlejších účinků.

Předchozí oficiální postoj Agentury EU uváděl, že stále nebyla prokázána souvislost  mezi vakcínami a trombotickými případy  ale nelze ji vyloučit  a probíhají vyšetřování.

Agentura EMA dnes uspořádala další tiskovou konferenci oznamující nová zjištění svého britsko-švédského vyšetřování vakcín:

Podle agentury EMA bylo více než 25 milionů lidí v Evropském hospodářském prostoru a ve Velké Británii očkováno přípravkem AstraZeneca a bylo hlášeno pouze 62 případů trombózy a 18 z nich zemřelo.

Emer Cooke, ředitel EMA, na tiskové konferenci o výsledcích zdůraznil, že pokud je někomu nabídnuta vakcína AstraZeneca, měla by být přijata, protože existuje mnohem vyšší riziko nákazy koronaviru.

Pokračování na další straně