Sdělovací prostředky šířily předpovědi legendární bulharské věštkyně Vangy, která se podle novinářů již začala naplňovat.


Podle piterburger.ru jasnovidec předvídal vojenský konflikt v Sýrii. Tato skutečnost podle publikace vypadá děsivě, protože Wanga také uvedl, že poté začne třetí světová válka a Evropa bude zcela vymazána z povrchu zemského. Státy také přestanou existovat.

Pokračování na další straně