Z jejího domova ji vyhnala druhá světa válka, a když Němci obsadili Francii, sbalila si všechny své věci a utekla na jih do bezpečí. I přesto, že dále platila za svůj byt, nikdy se do něj už nevrátila. Tato dáma totiž zemřela v roce 2010 v 91 letech. Teprve až po její smrti se dědicové dozvěděli, že vůbec vlastnila byt v Paříži a rozhodli se jej dát na starost dražiteli, Oliveru Choppin-Janvrymu.

Když však otevřeli dveře od bytu, vyrazilo jim to dech. Bytem se nesla atmosféra druhé světové války, jakoby nikdy neskončila. I přesto, že byl byt plný prachu a pavučin, měl své kouzlo, které sálalo ze všech stěn i koutů. Ze všech věcí, které se v bytě nacházely, byl však nejzajímavější obraz krásné ženy ve večerních šatech. Při bližším zkoumání došli na to, že to byla babička paní de Florian, Marthe. Marthe de Florian byla velmi známá pařížská herečka, která patřila do „vyšší společnosti“ v roce 1880.

Pokračování na další straně…

1
2
3