Díky tomuto nádoru nejenže muž vypadal jako „těhotný“, což mu jeho okolí neustále připomínalo, ale způsobil si také vážné problémy s jeho zdravím.

Zhang ale celou dobu nedělal pro zlepšení nic až do nedávné doby, protože jeho finanční situace byla velmi špatná.

Zdroj.jenzajimavosti