Vědci si myslí, že život na Marsu je možný, ale pouze hluboko pod povrchem půdy.

V současné době je Mars chladnou planetou bez vody v kapalném stavu. Ale otázka, zda na něm byly podmínky vhodné pro existenci života, zůstává otevřená.

Na Zemi jsou například oblasti s vyschlými vodními plochami, kde se nacházejí známky existence života v dávných dobách. Podobné oblasti na Marsu jsou také předmětem zvýšeného zájmu výzkumníků.

Nová publikace v Nature Geoscience však naznačuje, že to nemusí být nejlepší místa pro hledání důkazů života na rudé planetě.

Vědci tvrdí, že oni sami stále vědí málo o původu života na Zemi. Pokud bude podobný výzkum prováděn na jiné planetě, pak by se měl rozsah hledání známek života na Marsu rozšířit.

Podmínky na Marsu jsou navíc výrazně jiné než na Zemi. Stávající přístupy proto mohou být ve vztahu k Marsu chybné, neboť vycházejí z jiných podmínek pro rozvoj života na planetě, kde existuje fotosyntéza.

V době, kdy se na Zemi zrodila fotosyntéza, byl Mars už asi miliardu let studený a bez atmosféry.

Jelikož je Mars menší a lehčí než Země (hmotnost planety je 10,7 % hmotnosti Země), jeho jádro chladlo rychleji, což vedlo ke ztrátě magnetického pole planety.

Pokračování na další straně