“Kvantové vědomí”

Co má společného lidská mysl a vesmír?

Odpověď: dvě věci.

(1) My o tom víme relativně málo.

(2) Kvantové vibrace byly nalezeny v obou.

Přečtěte si to znovu. Je to důležité.

V rámci vědecké komunity se debaty drží výroku “korelace neznamená příčinnou souvislost” (mimochodem, má to svůj důvod). Ve skutečnosti se však nedá popřít vztah mezi lidskou myslí a vesmírem.

Ale co je ten vztah, přesně?

Zpět k “Orch OR” teorii

V roce 1996 Dr. Hameroff a Roger Penrose, matematik a fyzik, vylíčili hypotézu kvantového vědomí, teorii organizované objektivní redukce nazývanou “Orch OR” teorie.

Podle teorie Orch OR, vědomí samo sebe odvozuje z drobných proteinových struktur v mozku, které se nazývají mikrotubuly (nebo mikrokanálky).

Na fyziologické úrovni jsou mikrotubuly popsány jako “dopravníkové pásy”, které přenášejí buněčné zdroje a materiály. Mikrotubuly se také podílejí na dělení buněk a jejich strukturování.

I mikrotubuly obsahují kvantovou energii.

“Původ vědomí odráží naše místo ve vesmíru, charakter naší existence. Vyvinulo se vědomí jako výsledek komplexních výpočtů mezi mozkovými neurony, jak tvrdí většina vědců?

Nebo existuje v určitém smyslu nějaké vědomí, které zde bylo po celou dobu, aby se zachovávaly duchovní postoje? ”

Hameroff a Penrose si odpovídají na rétorickou otázku, kterou položili:

“… naše teorie vyhovuje oběma tímto názorem, což ukazuje, že vědomí pochází z kvantových vibrací, odehrávajících se v mikrotubulů, proteinových polymerech v mozkových neuronech, které řídí neuronové i synaptické funkce a spojují procesy mozku.

Procesy v mozku se velmi jemným způsobem sami organizují. To je kvantová struktura reality protovedomia. ”

Je třeba si uvědomit, že toto duo vědců publikovalo svá zjištění před dvaceti lety.

Od té doby se uskutečnil rozsáhlý technologický pokrok (například byly vyvinuty přístroje pro zobrazování a pozorování mozku), které, jak se zdá, podporují teorii Hameroffa a Penrosea.

“Orch OR” nebo smrt

Zákon zachování energie, který je vědci bezpochyby akceptován, uvádí, že “energii nelze vytvořit ani zničit.”

Energie však může měnit své tvary.

Energie, která je v nás, musí měnit formy, tvary. To je “zákon”.

Zdroj:Badatel.sk

1
2
3