Když před

a půl zemřel princ Philip, svět obletěl obrázek královny Alžběty II., jak sedí v kostele stranou od ostatních a dívá se na svou rakev.

Dnes bude královna pohřbena v rámci celodenního obřadu a mnozí v tuto chvíli nevědí, kde je tělo jejího manžela.

Pět metrů pod podlahou Westminsterského opatství se nachází hrobka, kde je dosud tělo prince Philipa a dnes do ní bude spuštěna i rakev královny Alžběty II.

Britská média podrobně popsala tento postup i důvod, proč princ dosud nebyl pohřben tam, kde bude navždy odpočívat.

Když pohřeb královny Alžběty II. skončí, její rakev bude spuštěna do hrobky skryté před zraky veřejnosti černobílými panely na podlaze. Do hrobky se stále lze dostat po schodech za oltářem, které nejsou přístupné veřejnosti.

Podívejte se, jak to vypadá uvnitř, tohle byla vzácná příležitost, kdy se kamerám podařilo zachytit interiér.

Po Filipově smrti královna většinou zůstávala na hradě Windsor, aby byla svému manželovi blíž, a mohla navštívit jeho rakev v hrobce.

Pokračování na další straně