2021 – Čína se stává novou světovou velmocí. Rozvojové země se transformují z vykořisťovatelů na vykořisťovatele.
2023 – oběžná dráha Země se mírně mění.
2025 – Evropa je stále řídce osídlena.
2028 – Vytvoření nového zdroje energie (pravděpodobně řízená termonukleární reakce). Hlad se postupně překonává. Kosmická loď s posádkou je vypuštěna na Venuši.

2033 – Polární ledové čepičky se taví. Hladina světového oceánu stoupá.
2043 – Globální ekonomika zažívá boom. V Evropě vládnou muslimové.
2046 – Pěstují se jakékoli orgány. Náhrada orgánů se stává jedním z nejlepších způsobů léčby.
2066 – Během útoku na muslimský Řím USA používají nový typ zbraně – klimatickou. Prudký chladný okamžik.
2076 – Beztřídní společnost (komunismus).

Pokračování na další straně