Bývalý poslanec SZDSZ Alajos Dornbach zemřel ve věku 85 let.

Před rokem 1989 působil Alajos Dornbach jako poradce demokratické opozice a po změně režimu zastával v letech 1990 až 1994 funkci viceprezidenta.

Alajos Dornbach se narodil v roce 1936 v rodině učitelů. Vystudoval piaristické gymnázium v ​​Kecskemétu, kde také získal právnický titul.

Pokračování na další straně