Autoři rovněž upozorňují, že riziko extrémních záplav se bude každý pět let zdvojnásobovat. Záplavy zasáhnou hustě obydlené oblasti jako Miami, Atlantic City či Charleston a také Havajské ostrovy.

“Pokud se naplní předpoklady nárůstu mořské hladiny a do roku 2050 nebudeme mít adaptační mechanismy, záplavy budou stále častější, rozsáhlejší a následky budou horší,” řekl Sean Vitousek, hlavní autor studie. Zpráva Mezivládní komise pro změnu klimatu (IPCC) předpokládá nárůst hladiny oceánů o 1,1 metru do roku 2100.

Tým kolem Vitouseka uvádí, že k “rozsáhlému narušení dopravy v důsledku silničních uzávěrek pro záplavy” dojde již v polovině tohoto století. “Mentálně ani fyzicky nejsme připraveni na nárůst (hladiny oceánů) o jeden metr, ale stane se to a pravděpodobně dříve, než si myslíme,” dodal.

Zdroj:cas.sk

1
2