Když se zloděj ohlédl zpět, nikoho neviděl. Mírně zmatený se rozhodl, že ten hlas je pravděpodobně jen představivost, a tak se vrátil k vyplenění vily. V jednu chvíli znovu uslyšel, že „Ježíš se dívá!“ .

V tu chvíli zvítězil strach a zloděj začal intenzivně svítit baterkou ve všech koutech místnosti. V jednom okamžiku muž lokalizoval místo, odkud tento podivný hlas vycházel. S neskrývanou úlevou a mírným pobavením přešel ke kleci obsahující papouška. Když se muž přiblížil, pták se zdvořile představil:
„Jsem Mojžíš, papoušek.“

Lupič se neubránil smíchu a v naprostém pobavení se zeptal
: „Kdo normální nazývá papouška tímto jménem?“

V jednom okamžiku muž zaslechl odpověď ptáka:
– „Přesně stejní lidé, kteří nazývali svého dobermana Ježíše.“

zdroj:tiktok