Lidé narozeni ve vodním živlu Vás nikdy nenechají na holičkách. Vždy budou ochotni Vás vyslechnout, nabídnout Vám své rameno na vyplakání a podat Vám pomocnou ruku.

Zrozenci těchto 3 znamení jsou velice spolehliví. Nemusíte se tedy bát, že by vyzradili Vaše tajemství. Jsou velmi citliví, a tak sami vědí, jak by je to zasáhlo a bolelo, kdyby zjistili, že nemůžou věřit svému příteli.

Pokračování na další straně…