Souloží chlap se ženou. Nejprve je on na ní, po chvíli mu žena začne přehrabovat vlasy. Ptá se jí:
– Co děláš?

– Hledám rohy.
– A proč?
– Petože to děláš jako ďábel.

Pokračování na další straně