Bohatá Američanka si dala do novin inzerát, že kdo s ní vydrží 15 čísel za sebou, tomu dá 400 tisíc dolarů.

Tři Američané a jeden Kanaďan odpadly po pátém čísle. Francouz vydržel sedm.

O inzerátu se doslechl muž z východního Slovenska, tak se přihlásil a vycestoval za ní.

Pokračování na další straně…

1
2