Baví se tři ženy a dohodnou se, že uspořádají mejdan. Tak si rozdělují úlohy a dohodnou se tak, že jedna z nich obstará jídlo, druhá pití a třetí nějaké chlapy. Tak se i stane.
Na začátku večírku se opět sejdou a začnou hodnotit.
První povídá: „Je to dobrý, jídla je až moc.“
Druhá na to: „To je dobře, já jsem sehnala toho pití až moc.“
Třetí se zamyslí a povídá: „Fajn, já jsem sehnala 48 chlapů.“
„Čtyřicet osm? Není to nějak moc?“