Muž sedí v přeplněném letadle. Jedno místo vedle něj je ještě
volné.
Najednou přijde k němu překrásná žena a sedne si vedle něj. Muž se musí
strašně držet na uzdě, protože je z ní celý vzrušený. Osloví ji:

Pokračování na další straně…