2. Jste velmi upřímná osobnost a nebojíte se to ukázat. Pravda je vaše nejvyšší hodnota a téměř vždy se snažíte být upřímní, jak jen to jde. V životě se díváte hlavně směrem dopředu a jste pozitivní člověk. Lidé se vás často ptají na názor, máte u nich reputaci jako obětavý a pravdomluvný člověk.

článek pokračuje na další stránce

1
2
3
4
5