Anděl číslo 2

Melodie, kterou hraje tento anděl, je klidná, ale se závěsem. Na Vánoce vás čeká pěkný výlet. Není to nutně cesta do zahraničí, i když kdo takovou věc odmítne?

Možná budete moci navštívit příbuzné nebo přátele, kteří žijí daleko od vás. Cesta se bude konat ne bez dobrodružství, ale bude si na něco pamatovat.

V nadcházejícím roce bude jako vždy hodně spory, skutky a všechno ostatní. V této rutině se pokuste nezapomenout na své rodiče, děti a blízké. Nakonec nejdůležitější věcí je čas strávený společně.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4
5