Každá runa má svůj význam a své poselství!

Vyberte si jednu, která Vás nejvíce přitahuje, a zjistíte o sobě a své budoucnosti něco zajímavého!

1.

Obecně symbolizuje dokončení, dosažení cíle.

Může znamenat porod nebo orgasmus, ale také duchovní osvícení, sexuální význam však převažuje.

Runa také označuje dokončení velkého díla a vychutnání si úspěchu.

článek pokračuje na další stránce