Nahrávka, kterou zaznamenala policie, láme srdce. Někteří lidé dokážou být krutí. V americkém státě Kansas v místech, kde lidé často tvoří nelegální odpadní skládky, policie nainstalovala kamery, aby zabránila dalšímu průběhu tohoto nelegálního jednání. Nikdo ale neočekával, že někdo může vyhodit… psa. Když policisté shlédli nahrávku, ihned poinformovali služby zabývající se záchranou zvířat. Od chvíle, kdy vznikla nahrávka do chvíle, kdy ji shlédli policisté uplynulo 8 dnů. Naštěstí záchranáři našli hladového a vystrašeného psa ne opodál místa, na kterém byl vyhozen. Celou dobu věřil, že jeho majitel odjel pouze na chvíli a za chvíli se pro něj vrátí. Přece jenom takového jednání se může dopustit pouze bezcitný člověk.

Pokračování na další straně…