Veškerá moudrost japonských lidí je v těchto pořekadlech. Zkuste se nad nimi zamyslet.

1. Vyhýbejte se hlupákům a bláznům.

2. Když si žena usmyslí, projde i skálou.

3. Nezdržujte odcházejícího a nevyhánějte příchozího.

4. Rychle znamená pomalu, ale neustále.

5. Lepší je být nepřítelem dobrého člověka než kamarádem zlého.

6. Neexistují žádní velcí lidé bez obyčejných lidí.

7. Kdo silně touží dostat se nahoru, vymyslí žebřík.

8. Muž a žena by měli být jako ruka a oči: když bolí ruka, oči pláčou, když oči pláčou, ruce otírají slzy.

9. Slunce nezná ty dobré. Slunce nezná ty špatné. Slunce svítí, aniž by chtělo někoho spálit. Chovejte se jako slunce.

10. Moře je tak veliké proto, protože neopovrhuje malými říčkami.

11. I daleká cesta začíná na blízku.

12. Kdo pije, neví, jak víno škodí; kdo nepije, neví, jak prospívá.

13. I kdybyste měli meč použít jen jednou v životě, je třeba ho stále nosit s sebou.

článek pokračuje na další stránce…