Číslo duše 7.

Sedmička patří mezi posvátné čísla. Je symbolem tajemství a znalostí. Odedávna se má za to, že sedmička představuje základ všechny evoluce.

Toto číslo znamená sedm dní v týdnu, sedm barev duhy, sedm not hudební stupnice atd.

Člověk s duševním číslem sedm je tvůrčí osobnost s jistými zvláštnostmi. Má velmi dobře rozvinutou intuici, schopnost analýzy, bohatou fantazii, skvělou představivost. To jsou charakteristické rysy těchto lidí. Zpravidla z jejich řad vycházejí talentovaní výtvarníci, básníci nebo jiní umělci.

Číslo duše 8.

Číslo materiálního úspěchu, lidí spolehlivých, schopných dovést vše k dokonalosti.

Na jedné straně toto číslo symbolizuje totální převrat, revoluci, na druhé náboženskou zaujatost, filozofické myšlení a neodvratnosti daného vývoje, které pohlcují všechna řízení jeho nositele.

Lidé s číslem osm se liší od jiných lidí. Své city skrývají, proto si o nich lidé myslí, co je právě napadne. Jsou spíše osamělí, zřídka nacházejí porozumění u okolí.

V profesionální oblasti je číslo symbolem úspěchu v podnikání, nebojácnosti ve všech životních oblastech, zejména v obchodě a průmyslu. Osmičky jsou lidé nadaní uměním řídit kolektiv. Mají také vynikající administrativní schopnosti.

Číslo duše 9.

Univerzální číslo, nesoucí charakteristické rysy všech jednoduchých čísel. Symbol úspěchu a dokonalosti.

Číslo devět je celoživotním zasvěcením svého nositele, odhaluje mu všechna tajemství života, smrti a znovuzrození. Devítka je vysoce intelektuální osobnost vládnoucí velkou fyzickou silou ve všech jejích podobách.

Je schopná uvolnit a rozvíjet obrovský potenciál. Úspěch nositele devítky spočívá v tvůrčím a uměleckém nadání. Má zázračné magnetické schopnosti.

Hlavním problémem těchto lidí je neznalost cesty, po které mají jít. Často si sami své schopnosti neuvědomují.

1
2
3
4