„Major hrabě Max vždy cítil velkou odpovědnost za veřejné blaho a zastával mnoho funkcí ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko,“  stojí v prohlášení.

„Jeho silný smysl pro společenskou odpovědnost se projevil i během působení ve spolku GermanAid-Baden, který založil v roce 1982. Nezisková organizace se zabývá podporou uprchlíků z třetího světa“