Toto pohoří bylo prý v průběhu mnoha desetiletí svědkem událostí, které lidem nedají spát dodnes. Jelikož se nachází mezi čtyřmi důležitými městy, lidé o něm hovoří často i jako o Bermudském čtyřúhelníku .

Pokračování na další straně…

1
2
3