Ryanův odkaz

Ryanova rodina byla jeho smrtí naprosto zničena a rozhodla se, že na Ryanovu počest zahájí petici, která bude požadovat zrušení nesmyslných nařízení, které v té době ve školních nařízeních platila.

Jejich snaha byla nakonec úspěšná, a byl přijat tak zvaný Ryanův zákon neboli zákon číslo 135, který se stal závazným pro všechny školní instituce v Ontariu a jehož obsahem bylo například i to, že žákům a studentům musí být umožněno mít inhalátor neustále u sebe a zároveň školní personál musí procházet pravidelným školením, které je naučí, jak se v případě astmatického záchvatu správně zachovat.

Ryanova rodina tak doufá, že tragédie, která se stala jejich Ryanovi, už se tak nebude nikdy opakovat.

článek pokračuje na další stránce