Keanu Reeves si prošel už hodně. Smrt dcery a milované ženy, deprese, roky ztrávené v osamělosti. Teď se naučil užívat si života a… chtěl by nám něco důležitého říci u příležitosti blížících se svátků.

Pokračování na další straně…