Dvě z dětí jsou handicapované

V Německu je sexuální styk mezi příbuznými zakázán, například v Holandsku, Francii a Španělsku ne. Německé soudy se také opíraly na obecně dokázaný fakt, že u dětí zplozených v takových partnerských svazcích panuje extrémně vysoké riziko, že budou trpět fyzickými a duševními postiženími.

Sourozenci přitom mají čtyř potomků, z nichž dva jsou skutečně handicapovaní. Partneři argumentovali právem na soukromí i tím, že takové zdravotní riziko existuje i u jiných párů a soudy jim soužití nezakazují. ESLP se s tímto argumentem neztotožnil. Sourozenci a partneři tak mají zakázáno spolu žít.

Zdroj.somzena