Na Zemi je spousta krásných a zajímavých míst, která chce mnoho lidí navštívit.. Jsou ale místa, kam je lepší nechodit, protože pobyt tam může být životu nebezpečný. Blacksmith Institute, americká ekologická nadace, sestavil seznam deseti takových míst.

10. Dzeržinsk, Rusko
V letech 1930 až 1998 bylo v Dzeržinsku pohřbeno více než 200 000 tun chemického odpadu, včetně nejnebezpečnějších neurotoxinů. Úroveň znečištění městských vod je údajně 17 milionkrát vyšší než bezpečná úroveň. Dnes ve městě žije asi 300 tisíc obyvatel. Průměrná délka života je 45 let.

9. Kabwe, Zambie

Na počátku 20. století byla v Kabwe objevena velká ložiska olova a kadmia. Byly vybudovány velké podniky na zpracování těchto kovů. A dnes je úroveň znečištění ovzduší těžkými kovy čtyřikrát vyšší, než je přípustná norma. Více než 250 000 nakažených trpí akutní otravou krve, která vede k častému zvracení, průjmu, onemocnění ledvin a svalové atrofii.

8. La Oroya, Peru

V této osadě žije pouze 35 tisíc lidí. Více než 95 procent obyvatel je ale nakaženo vážnými nemocemi spojenými s vysokou hladinou olova v krvi. Na území této osady se nacházejí americké továrny na těžbu nerostů, jako je olovo, měď a zinek. Často se zde vyskytují kyselé deště.

Pokračování na další straně