Nyní druhý obrázek:

Symmetric fractal cloud pattern isolated on black background

A konečně zkuste analyzovat poslední obrázek: 

Pokračování na další straně…

1
2
3