Belgická ministryně vlády oznámila, že Brusel kvůli účinkům na zdraví zastavuje své plány na bezdrátovou síť 5G.

Prohlášení udělala Céline Fremaultová, ministryně vlády Regionu hlavního města Bruselu, odpovídající za oblast bydlení, kvality života, životního prostředí a energie.

Z jejího nedávného interview pro L’Echo vybíráme:

Nemohu vítat takovou technologii, ať už jde o 5G nebo jinou, když nejsou respektovány normy záření, které musí chránit lidi. Lidé v Bruselu nejsou pokusné morčata, jejichž zdraví mohu se ziskem prodat. Nemůžeme si dovolit žádné pochybnosti. „- řekla Céline Fremaultová

Paní Fremaultová přesně definovala, že pilotní projekt 5G sítě není kompatibilní s belgickými normami na bezpečnost záření (9 V / m, nebo 95 mW / m2) a prohlásila, že nehodlá dělat výjimku.

Ve stavebních směrnicích týkajících se biologie je hranicí pro extrémní znepokojení hodnota 1 mW / m2 (miliwatt na metr čtvereční). Mnohé vládní agentury však stále berou v úvahu pouze termální účinky, namísto rostoucího množství tisíců odborných vědeckých studií, které poukazují i na ​​další účinky mikrovlnného záření.

Psali jsme:

V Nizozemsku testovali 5G – okamžitě zemřely stovky ptáků! Co to bylo?

Snad díky tomu, že Brusel stojí v čele Evropské unie a adresoval jí jednu ze dvou velkých stížností proti 5G, jsou úředníci lépe informováni a motivováni chránit se.

Ať roste podpora pro paní Fremaultovou a všechny úředníky, kteří naslouchají volání po bezpečnosti a před technokratickou oligarchií upřednostňují lidi.

2-minutová AKCE, kterou můžete udělat na podporu starostky Bruselu:

Pro zaslání krátkého vzkazu na podporu paní Fremaultové přejděte SEM

Na podporu členy bruselské městské rady SEM. Utvrďte je v důležitosti toho, aby tento zákaz zůstal trvalý, navzdory očekávanému tlaku průmyslu.

Pokud chcete, můžete poslat zprávu i svým starostům a poslancům ve městě, kde žijete. Je dobré, aby byly připraveni sítě 5G odmítnout i oni, až to dorazí i do České republiky.

Shrnutí situace 5G technologií

Je téměř nesporné, že svět 5G nás všechny vystaví bezprecedentní úrovni sledování a kontroly; zaručující neslýchanou moc bezduchým korporátním algoritmům.

Už to by mělo stačit na trvalé a okamžité vymazání agendy, zařazené jako „užitečná technologie, která se zvrhla“.

I když asi ještě větší otázkou pro naši dobu je: Představuje technologie 5G velkou hrozbu pro veškerý biologický život? Nezávislé důkazy přesvědčivě naznačují, že ano.

Tedy, pokud tuto otázku nekladete zdrojem z bezdrátového průmyslu, které vlastní FCC (Federální komisi pro komunikaci) a které v chabě maskovaném pokusu o odražení tlaku nedávno vyšly na CNBC s touto propagandou či reklamou.

Mluvčí bezdrátového průmyslu dokonce drze přiznávají – když jsou k tomu donuceni při slyšení v senátu USA – že nebyly provedeny žádné studie bezpečnosti a že je provést ani nehodlají.

Vědci proti 5G technologii

Faktem je, že stovky vědců zkoušejí všechno možné, aby spustili poplach.

Jeden z takových hlasů, Dr. Martin Pall, emeritní profesor Washingtonské státní univerzity, jehož výzkum vlastně vysvětluje mechanismus, jakým bezdrátové záření způsobuje škodu v našich buňkách, nazývá technologii 5G „nejhloupější nápadem v dějinách lidstva“.

Jenže s korporacemi ovládaných v sálech vládních úřadů probíhá otřepaný model přehlušování hlasů rozumu pěnivou zuřivostí technokratických korporací, které v 5G technologii vidí bezprecedentní ekonomickou příležitost na maximální komerční využití reality.

Negativní reakce na 5G technologii se však již začínají stávat virální. Sbírka pravd, shromážděných ve videích o 5G technologii, poskytuje tolik potřebný pohled reality na šokující stav nenasytnosti a mravní zkaženosti vynucovacích orgánů této agendy do našeho světa.

článek pokračuje na další stránce…