Televizní programátoři se snaží doslova udělat vše, co je v jejich silách, aby přilákali co nejvíce diváků k jejich přijímačům. Některé z jejich nápadů však přesahují veškerý rozum a veškerá bezpečnostní pravidla.

Nápady scenáristů často již ohrožovaly zdraví a dokonce život lidí, kteří se v pořadech objevují. Navzdory tomu se zdá, že nedělají absolutně žádné závěry. Nejlepším příkladem je přehlídka, které se mimo jiné zúčastnila matka s malým dítětem a trenér se lvem.

Seděli vedle sebe a povídali si, když najednou dítě začalo plakat. Toto chování vyvolalo agresi u lva spícího poblíž. Zvíře zaútočilo na kojence. Pouze rychlý zásah lidí shromážděných ve studiu umožnil vyhnout se strašlivé tragédii, kterou tisíce diváků uvidí naživo. Zvíře bylo okamžitě odtaženo od dítěte a vyvezeno ze studia. Naštěstí nebyl tentokrát nikdo zraněn, ale opravdu nestojí za to riskovat životy lidí, aby se zvýšila sledovanost programu.

Pokračování na další straně