Pravidelné ranní kašlání, praskání a náhlé udušení by se nemělo brát na lehkou váhu, zvláště pokud je člověk jen ve svých 40. a 50. letech. V tomto případě je důležité mít na paměti prevenci a potlačit ji v případě kouření, zvláště škodlivé je také pasivní kouření a znečištění ovzduší ve velkém městě také s sebou nese nebezpečí. Výše uvedené příznaky mohou být také způsobeny vážným onemocněním se závažnými následky, CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc).

Ačkoli praskání a kašel bez dalších příznaků mohou naznačovat rané stádium, je nejlepší proti němu zakročit změnou faktorů životního stylu.

Pokračování na další straně