Ukazuje se, že na etiketách je mnoho různých znaků, které mají kupujícímu usnadnit život. Co znamená symbol ve tvaru latinského písmene U v kroužku?

Tento symbol se nazývá znak echscher (nebo znak eksher). Tento symbol vytištěný na obalu zaručuje košer produktu. Aby firmy získaly právo označovat své výrobky tímto znakem, podstupují velmi přísnou kontrolu.

Znak echsher znamená, že všechna zařízení ve výrobě jsou důkladně vyčištěna. I když se stejné stroje podílejí na výrobě několika různých produktů, jsou mezi jednotlivými postupy důkladně umyty.

Pokračování na další straně