Irena zaznamenala podrobnosti o všech evakuovaných dětech a schovala záznamy v naději, že se jednoho dne mohou se svou rodinou znovu setkat.

V roce 1943 však byla Irena zatčena gestapem, brutálně mučena a odsouzena k smrti. Naproti tomu otaegota podplatila Němce odpovědné za popravu, takže vojáci, kteří ho na popravu doprovázeli, nechali ženu v bezvědomí a v lese mu zlámali ruce a nohy.

Ve Varšavě se rozneslo, že je mrtvý, ale jeho společníci ho vyvedli z lesů a ukrývali, dokud se neuzdravil.

Po válce Sendler obdržel několik ocenění a v roce 1991 se stal čestným občanem Izraele. V roce 2003 byla II. Papež Jan Pavel poděkoval Ireně za její pomoc ve válce v osobním dopise a v říjnu téhož roku obdržela Řád bílého orla, nejvyšší polské civilní vyznamenání. Ve Washingtonu převzal od Amerického polského kulturního centra Cenu Jana Karského za odvahu a dobré srdce.

V roce 2007 byl ve věku 97 let oceněn také polským Senátem a nominován na Nobelovu cenu míru, kterou ale nakonec nedostal.

Irena Sendlerová zemřela 12. května 2008 ve věku 98 let. Svědčil o své vlastní aktivitě: „Každé dítě, které bylo zachráněno s mou pomocí, je naplněním mého pozemského záměru, nikoli znamením slávy.“

Zdroj.twice