G – S písmenem G se spojuje duchovno a spiritualita, jakási náboženskost, sklon k víře. Na druhé straně i nesmírná otevřenost novému a ochota.

H – H znamená moudrost, rozumnost i klid, také je to písmeno fantazie a vzdušných zámků, velké kreativity a představivosti.

CH – Ch je kombinací C a H, od prvního si vypůjčilo radost a pozitivitu, od druhého rovnováhu a vplyvnosť.

I – Písmeno naznačující velký smysl pro spravedlnost, také péči a jiskřivou inteligenci, v negativním spektru pak náladovost.

J – Je symbolem vůdcovství, bojovnosti, odhodlání a velké samostatnosti, tito lidé se rádi perou sami za svou věc.

K – Odvaha, ale také lehkovážnost se spojuje s písmenem K. Možná trochu překvapivě také mírnost, z těch negativních častá nespokojenost.

L – Aktivita, živost, výmluvnost, to vše spojené do čiré kreativity.

M – Je opakem L a nese vážnost, přemýšlivost, někdy až ztuhlou nepřizpůsobiví rigiditu.

N – N je nadšení a touha po svobodě, též zábavnost a vtip. Mezi slabosti pak patří žárlivost.

O – Mateřské O na začátku jména znamená péči a náklonnost, neagresivní zvědavost a někdy přehnanou dramatičnost.

P – P je písmeno poznání, učenlivosti, bystrosti, které někdy vedou až k sobeckosti a neochotě se podělit.

Pokračování na další straně…