Tělesné tresty jsou mezi rodiči a pedagogy kontroverzním tématem již desítky let. V mnoha zemích je přísně trestán zákonem. Mnozí rodiče se mezitím snaží najít jiné způsoby řešení konfliktů se svými dětmi.

Podle vědců může mít výprask velmi negativní dlouhodobé účinky na chování dětí. Podle nedávno zveřejněné studie může výprask způsobit velmi špatné chování dětí a jejich fyzické poškození. Bohužel mnoho rodičů tento druh trestu používá i dnes. Je to proto, že to dělali jejich vlastní rodiče. Neuvědomují si však, že tím vlastně svým dětem ubližují a narušují jejich citový vývoj.

Jedním z hlavních argumentů proti tělesným trestům je to, že děti začnou vnímat fyzickou zdatnost jako formu řešení problémů, nikoliv jako argumentaci s protivníkem. To může vést ke zvýšené agresivitě, porušování zákazů a nevhodnému chování. Psychologové tvrdí, že „čím více facek a pohlavků je uděleno, tím méně jsou účinné a dítě se vlastně učí řešit věci agresí“.

Pokračování na další straně