Když se kolem vás v Německu objeví vosa, může se stát, že se vyděsíte a zkusíte ji zabít. To by však mohlo mít pro vás vážné následky, protože v Německu jsou vosy chráněným druhem a zabití je zakázané. Pokuty za to mohou dosáhnout až 65 tisíc eur, což je více než 1,5 milionu korun. Podle zákona na ochranu přírody jsou vosy považovány za ohrožený druh a není dovoleno je úmyslně plašit, chytat, zraňovat nebo zabíjet.

Německý svaz na ochranu přírody upozorňuje na to, že tato pravidla platí pro všechny. Zatímco nebyla udělena pokuta ve výši 1,5 milionu korun, několik jich bylo již uděleno a nejvyšší činila 10 tisíc eur, což je téměř 240 tisíc korun.

Na území Německa žije přibližně 600 různých druhů včel. Pouze osm z nich může bodnout člověka a pouze dva druhy představují vážné zdravotní riziko. Podle organizace NABU není dovoleno ničit nebo přemisťovat včelí hnízda bez odborného zásahu, pokud představují hrozbu.

Pokračování na další straně