Marie se k němu zdvořile obrátila, stejně jako by to udělala k jinému hostu. Když se představila, přijala objednávku a přinesla mu jídlo. Oba hosté i další pracovníci restaurace to s úžasem sledovali.

Manažer připomněl Marii, že pokud host nemá peníze, bude za jídlo muset zaplatit sama. Marie s tím souhlasila.

Nezvyklý host jedl, požádal o účet a zaplatil za něj. A nejenže zaplatil, ale nechal jí stodolarové spropitné – na čaj.

Nikdo si nedokázal představit, že by měl takové peníze. Ale ještě více všechny překvapila poznámka o vděku za laskavé chování, které Marie prokázala vůči jiné osobě. „Vy jste našla tajemství štěstí. Dobrotivost vás bude i nadále provázet po cestě životem,“ napsal jí host.

Proč se tak stalo? Jak se ukázalo, tento bezdomovec byl majitelem restaurace a oblékl se tak právě proto, aby zjistil kvalitu obsluhy a jídla ve svém zařízení.

Sotva to mohlo někoho napadnout, ale Marie ukázala, že s každou osobou, bez ohledu na to, jaká je, by se mělo zacházet s největší úctou.

Po této události povýšili Marii na místo manažera a v jejím životě došlo ještě k mnoha zajímavým změnám.