Úžasné spojení mezi matkou a jejími dětmi nelze ignorovat. Úzký vztah s matkou pomáhá plně rozvíjet osobnost dítěte. Ale vztah mezi matkou a synem si zaslouží zvláštní pozornost, jak uvádí APost.

Jak ovlivňuje milující matka syna?

7. Nižší pravděpodobnost neuvážených činů.

Ženy obvykle nejsou tak bezohledné jako muži. Jsou více informované a opatrné a nejsou ochotné riskovat své zdraví a život. Jsou zpravidla praktičtější a uvědomují si, co jejich činy způsobí.

Právě od matky se syn dozví, že je rozumné být opatrný. Bude přemýšlet o svých aktivitách a naučí se odpovědnosti od nejútlejšího věku. U láskyplné matky vyroste syn zodpovědnější a zralejší.

6. Vyšší pravděpodobnost úspěchu.

Bylo prokázáno, že synové, kteří mají silnou vazbu se svou matkou, mají větší zodpovědnost. Jsou obvykle dobře zběhlí v tom, co dělají, a bývají úspěšnější.

Bylo provedeno mnoho studií, které ukázaly, že dítě dědí svůj intelekt od své matky, a proto je jejich spojení hlubší.

5. Kontinuita.

To, co se syn dozví od své matky, předá pak svému synovi nebo dceři. Matka učí svého syna trpělivosti, teplu, štědrosti, soucit, lásce a mnohému dalšímu. Zůstane s ním až do konce svého života a on to zase předá svým dětem.

článek pokračuje na další stránce...