Nejtragičtější událostí v každé rodině a v každém domově je pohřeb. A pokud se pohřeb koná ve vesnici, stává se tento smutek společným pro všechny její obyvatele. Neštěstí druhých se stává osobním pro každého člověka. A stane se, že i zapřisáhlí nepřátelé v tomto období jdou na usmíření a mohou si navzájem pomoci. Pro rodiče je stokrát bolestnější pohřbít své vlastní děti. Na pohřeb, který se konal v jedné vesnici, budou její obyvatelé ještě dlouho vzpomínat.

Tento příběh začal z dálky. V jedné vesnici žila žena jménem Marta. Její manžel zemřel na frontě a ona zůstala po zbytek života vdovou a svůj osobní život už nebudovala. Ve vesnici jí říkali voják vdovy. Marta vychovala jednu ze své krásné dcery Olenky. Žili a netruchlili. A musela se stát taková věc, že ​​byl vyměněn předseda JZD. JZD prosperovalo a bylo proslulé v celém kraji. Přišel tedy shora dekret poslat místního předsedu na nějaké odlehlé místo, aby tam také mohl založit výrobu. Místo toho byl vyslán nový předseda Nikolaj Fedorovič. Ano, nebyl tak obratný, dobře organizovaná práce podniků se pro něj ukázala být příliš těžká.

O domácnosti nevěděl absolutně nic, byl to městský člověk. Ale moc se nesnažil. Ale pokusil se naplnit si kapsy více. Nejprve jsem si postavil obrovský dvoupatrový dům. Do záležitostí kolektivní farmy se nijak zvlášť neponořil, do toho se zabývali jeho asistenti. Inspektoři, kteří přicházeli na kontrolu každý rok, si ničeho podezřelého nevšimli, vše bylo v pořádku, na vedení nebyly žádné stížnosti.

Nikolai se tedy rozhodl nedělat své přímé povinnosti, ale budovat svůj osobní život. Už to nebyl žádný mladík, takže dokonale chápal, že se na něj mladé dívky přes jeho postavení a bohatství jen stěží podívají. Dívky si totiž dříve vybíraly ženichy podle jiných kritérií. Jednou Martha zaujala Nicholase. Navenek to byla krásná žena, a tak po ní předseda zatoužil. Ano, začal vyrážet čepele. Zlí jazykové ve vesnici říkali, že se vůbec nedíval na matku, ale na její dceru Olku. No, tady každý mluví do míry své zkaženosti.

Pokračování na další straně