Možná to bylo. Ano, o Martu se začal starat pouze Nikolaj. Jen tam byl problém – její manžel zmizel ve válce, zatracený, byl považován za mrtvého. Žena na něj ale dál čekala a věřila, že žije. A po válce uplynulo více než 10 let, a tak se Martha nemohla smířit se smrtí svého manžela. Marta se bála lidských pomluv a zlých jazyků. Koneckonců to vypadá jako vdova, ale zdá se, že ne. Bála se budovat nové vztahy. Bála se zradit manželovu památku. V tu chvíli moje dcera vstala. Řekl jsem matce, aby se nepohřbívala zaživa, protože je ještě malá. Otec navždy zůstane v paměti, ale musíte žít dál. 

Tak Olyinu matku přesvědčila. Po pravdě si svého otce vůbec nepamatovala, protože byla ještě malá, když ho odvedli na vojnu. No, Nikolaj se prosadil. Marta si ho vzala. Malovali je v radě obce. Pravda, ženich u sebe neměl pas, ten někde ztratil. Ale nikdo mu neřekl ani slovo, koneckonců úřady. Nikolaj řekl, že pas přinese později, neodvážili se mu odporovat. Marta se s dcerou přestěhovala k manželovi. Začali žít s celou rodinou. Ano, jen v jejích očích nebylo štěstí. Každým dnem byla víc a víc smutná a oči měla ráno červené od bezesných nocí a slz. 

Marta nikomu nic neřekla, stejně jako se jí vesničané neptali. A pak jednou – a Olga zemřela. A není jasné proč. Byla to mladá a zdravá dívka, ale něco takového se stalo! Nyní bylo jasné, proč Martha neustále plakala. Zřejmě věděla, že problém je se zdravím její dcery. Nikomu jsem proto nic neřekl, aby to náhodou neřekl dívce. Sama Martha pracovala na pozici první pomoci a držela lékařské tajemství do posledního. Smutek přišel do její rodiny přesně na Nový rok. S Olyou se přišli rozloučit její sousedé a přátelé, přítelkyně a dokonce i ti, kteří s ní příliš nekomunikovali. Chystali se pohřbít mladou, krásnou dívku.

Jaký zármutek pro všechny! Olenka leží v rakvi, mladá, krásná, krásnější, než byla za svého života. Je pokryta bílým rubášem – takto se tradičně pohřbívaly neprovdané dívky. Jak vypadala živě, zdálo se, že se chystá otevřít oči a usmát se. Je čas se rozloučit. Lidé zase přicházejí k rakvi, líbají zesnulého na čelo. Všichni přišli – přítelkyně, přátelé, spolužáci Olyny. Se zesnulým se rozloučil místní policista. Sergej, přestože byl ve funkci, byl mladý muž, bylo mu sotva 25 let. Bydlel naproti Martě a Olyi, když ještě bydleli ve starém domě.

Tak jsem se přišel rozloučit s bývalým sousedem. Přijde k rakvi, sám je celý bledý, vidíte, poprvé na takové akci bylo. Sundá si čepici, sehne se a políbí Olku přímo na rty a tak si užívá, jako by nepřišel na pohřeb, ale na matriku. Lidé křičeli, jásot procházel davem. Foukal vánek, závoj z Olkinova rubáše létal s větrem. Podívaná, musím říct, byla velkolepá. Marta se vrhla, aby Sergeje odtáhla pryč. Nikolaj křičí, že bude toho bastarda žalovat. A vezmi Olgu – a sedni si do rakve! 

Tehdy všichni, kdo se zúčastnili slavnostního rozloučení, ztuhli. Všichni lidé stojí v naprostém tichu, bojí se pohnout a nevědí, co mají dělat – utéct nebo zůstat. A nebožtík sedí a rozhlíží se. Ptá se, co se tady děje. A Marta začala naříkat a naříkat a prosila svou dceru o odpuštění. Začala říkat, že to byl on, kdo ji přemluvil, zatracený Herodes! Hlasuje a ukazuje svého manžela. A Nikolaj křičí, co s tím má dělat, když Martha všechno dělala sama! Pak se vrhl na útěk. A policista Sergej nebyl bezradný, běžel za Nikolajem. Dohonil jsem ho a připoutal jsem ho k bříze. 

Začali zjišťovat, co je co. Ukázalo se, že po svatbě začal Nikolaj Martu otravovat, aby se nějak zbavila své dcery – poslala ji k příbuzným, kam jít, nebo ji prostě vykopla z domu. Řekněme, že nepotřebuje po svém boku dítě někoho jiného a další ústa. Dejte mu svůj. Martha namítla, že už není ve věku, kdy by mohla mít znovu děti. A Nikolaj odpověděl, že není ve věku, aby přenechal svůj majetek dětem jiných lidí. Marta odpověděla, že nic nepotřebují, mají dost svého. Dokonce chtěla od manžela odejít, ale Nikolaj vyhrožoval, že mají falešnou svatbu, neměl ani razítko v pase. A to, že zastupitelstvo obce má podpis, takže je může všechny společně žalovat za padělání dokumentů. Řekne, že na něj vymysleli celý podvod. A on je poškozený.

Marta se bála, že by kvůli ní mohli trpět jiní lidé. A podlehla přesvědčování a dala Olye prášky na spaní. Chtěl jsem ji pohřbít a pak v noci tajně vykopat a utéct. No, tady je Sergey s jeho polibkem. Ukáže se, že byl do Olky dlouho zamilovaný. Své city jen skrýval, byla ještě malá. Čekal jsem, až jí bude 18, abych podal nabídku k sňatku. A pak zpráva o smrti své milované, takže neodolal. Rozhodl jsem se alespoň na poslední cestě utratit svou milovanou doopravdy. Marta se také bála o svou dceru. Proto jsem dal slabou dávku prášků na spaní. Probrala se tedy ze silného polibku policisty. Jako spící kráska z pohádky…

Olga matce odpustila, nechtěla jí ublížit. Dokonce jsem chtěl ušetřit. Nicholas byl postaven před soud. A tam se také odhalily různé podvody. Při domovní prohlídce se pas našel. A on je ženatý, jak se ukázalo. Proto nepřinesl doklad k malování. Ukáže se, že je to podvodník. Martha a Olya se přestěhovaly do starého domu. Ano, začali se připravovat na svatbu. Ukázalo se, že Olya byla také zamilovaná do Sergeje. A dům předsedy nebyl dlouho prázdný. Přijela jeho žena se dvěma dětmi a usadila se tam. Ale nežili dlouho. Nemohli normálně komunikovat s vesničany. Noví nájemníci prodali dům a odešli. 

Jen jedna věc zůstala nejasná – proč měl nový předseda potřebu zařídit tuto frašku se svým sňatkem s Marthou? Hned bych si přivedl ženu a děti a žili bychom šťastně. Možná měl jen problémy s hlavou? A o šest měsíců později byl starý předseda vrácen do JZD. Tohle se v životě může stát!

Zdroj:lunanews.net