Mladí lidé vložili do přípravy svatební hostiny velké nasazení a prostředky. Chtějí na oplátku jen jednu věc – že tento den pro ně bude nezapomenutelným zážitkem, krásným a nejlepším v jejich životě.

Stále častěji, aby se to stalo, očekávají splnění různých požadavků, které se odváží vyjádřit na svatební pozvánky.

Nejčastěji se tyto žádosti týkají svatebních darů nebo květin. Chtějí -li se vymanit z tradice, požádají o peníze místo dárku nebo něco konkrétního místo květin podléhajících zkáze, které jim byly dány během svatebních přání.

Hosté se snaží tato očekávání respektovat, i když je nemají úplně rádi.

Naši hrdinové měli jinou žádost. Jejich očekávání bylo, že děti budou přítomny na svatební hostině. Ze zřejmých důvodů pro ně bylo velmi důležité, aby na obřadu nebyly žádné děti. I přesto ne každý jejich žádosti vyhověl.

Pokračování na další straně