Tevet Baker (62) z britského Essexu prožil celý život s netradiční tělesnou deformací, o které si až donedávna myslel, že ji má jediný na světě. Kvůli rozpakům s ním o ní odmítli diskutovat sourozenci, přátelé, vlastní matka a ani lékaři nebyly v tomto ohledu právě nejmoudřejší. 

Teprve před třemi lety se dozvěděl, že trpí hypospádií, vrozenou vadou, která ovlivňuje velikost a funkci penisu. Jeho okrasa totiž v klidném stavu měří pouze 2,5 centimetru.

Příjezd anonymních internetových skupin napomohl mnoha lidem svěřit se svými zdravotními problémy, které byly dříve v rodinách tabu a pomohl tak získat nové informace. 

Nový průzkum dokonce prokázal, že hypospadie ovlivňuje až jednoho ze 125 mužů, což je obrovské číslo.

Postižení jedinci mají posunutý otvor močové trubice, který se nenachází na špičce, ale kdesi na boku, případně dokonce na spodní části orgánu. Důsledkem bývá i „mikro“ délka penisu. 

Příčina této deformace je neznámá. Některé studie naznačují, že by příčinou mohlo být znečištění životního prostředí nebo vystavení ženským hormonem v pitné vody.

Pokračování na další straně