Řidiči si musí být vědomi této obrovské změny. Na polských silnicích se objevují nové značky, konkrétně tabule s velkou černou rukou. Jejím úkolem je zabránit polským řidičům ve vstupu proti proudu na rychlostní silnici.

Stavbaři silnic jsou přesvědčeni, že to pomůže zabránit mnoha tragédiím. Známe detaily.

Nové tabule na polských silnicích

Nové značky se před časem objevily na silnicích v Rakousku, Německu, na Slovensku a v Chorvatsku. Společnost GDDKiA se rozhodla jít v jejich šlépějích a zavést ji i u nás, aby zvýšila úroveň bezpečnosti.

Stojí za to zdůraznit, že formálně to není nápis, ale informační tabule. To však neznamená, že má menší hodnotu. Pokud to pomineme, riziko tragédie je obrovské, když uvážíme, že auta na rychlostní silnici se pohybují rychlostí 120–140 km / h. Jízda proti proudu je extrémně nebezpečná.

Pokračování na další straně