Rtuťové retrográdní periody se vyskytují několikrát do roka. V roce 2024 se očekává pouze třikrát: v dubnu, srpnu a listopadu a v prosinci. Čeho se v této době bát a koho planeta ovlivňuje, řekli astrologové.

Merkur, stejně jako všechny planety sluneční soustavy, má přímý a zpětný pohyb. První možnost je docela známá – takto se Merkur pohybuje kolem Slunce většinu času. Ale někdy je pozorován retrográdní. Ze Země se zdá, že se planeta začíná pohybovat opačným směrem, ačkoli ve skutečnosti Merkur jednoduše posouvá svou trajektorii a rychlost.

Pokračování na další straně